Money Heist: 1x1

1,2,3,4-Р БҮЛЭГ БҮХ АНГИ

Профессор гэх нэрээ нуусан нэгэн олон жил банк дээрэмдэх төлөвлөгөө зохиосны эцэст, үйл ажиллагааны багийнхнаа цуглуулж буйгаар эхэлнэ. Бүх талын авьяастай гайхалтай багийг бүрдүүлж, гишүүд бүрт хотын нэр өгч, төгс төлөвлөгөөг танилцуулснаар тэдний дээрэм эхлэх болно. Харин тэд юуг дээрэмдэх вэ гэж үү? Мөнгө үйлдвэрлэдэг Үндэсний Банк байх болно.

 

1-Р БҮЛЭГ
—————–
1-Р АНГИ
2-Р АНГИ
3-Р АНГИ
4-Р АНГИ
5-Р АНГИ
6-Р АНГИ
7-Р АНГИ
8-Р АНГИ
9-Р АНГИ
10-Р АНГИ
11-Р АНГИ
12-Р АНГИ
13-Р АНГИ

2-Р БҮЛЭГ
—————–
1-Р АНГИ
2-Р АНГИ
3-Р АНГИ
4-Р АНГИ
5-Р АНГИ
6-Р АНГИ
7-Р АНГИ
8-Р АНГИ
9-Р АНГИ

3-Р БҮЛЭГ
—————–
1-Р АНГИ
2-Р АНГИ
3-Р АНГИ
4-Р АНГИ
5-Р АНГИ
6-Р АНГИ
7-Р АНГИ
8-Р АНГИ

4-Р БҮЛЭГ
—————–
1-Р АНГИ
2-Р АНГИ
3-Р АНГИ
4-Р АНГИ
5-Р АНГИ
6-Р АНГИ
7-Р АНГИ
8-Р АНГИ

Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
Money Heist: БҮХ АНГИ
May. 02, 2017